Dostawa i montaż nowej linii do przetwarzania (doczyszczania) selektywnie zebranych frakcji odpadów komunalnych

Tylmanowa, dnia 22 marca 2024 r.

Dostawa i montaż nowej linii do przetwarzania (doczyszczania) selektywnie zebranych frakcji odpadów komunalnych.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL” Sp. z o. o. informuje o wszczęciu postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy dla zadania „Dostawa i montaż nowej linii do przetwarzania (doczyszczania) selektywnie zebranych frakcji odpadów komunalnych”.

Przedmiotem niniejszego projektu jest zaprojektowanie oraz dostawa fabrycznie nowej linii do przetwarzania (doczyszczania) selektywnie zebranych frakcji odpadów komunalnych o zdolności przerobowej odpadów 21 000 Mg/rok (przy założeniu wydajności godzinowej 6 Mg/h i czasu pracy linii 7h/zmianę, 2 zmiany na dobę, 250 dni/rok).

Miejsce montażu: istniejąca hala sortowni w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Młynach

Planowany termin realizacji projektu: 9 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Procedura udzielenia zamówienia prowadzona jest w drodze postępowania przetargowego na podstawie art. 70 1 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.). 

Termin składania ofert upływa w dniu 05.04.2024 r. o godzinie 12:00.

Więcej informacji o przedmiocie zamówienia, procedurze oraz instrukcje dla potencjalnych Oferentów zainteresowanych udziałem w postępowaniu zamieszczono w Zaproszeniu do złożenia oferty z załącznikami, które publikujemy wraz z niniejszym ogłoszeniem.

 

Załączniki