ODDZIAŁ MŁYNY

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością - Oddział Młyny
NASZE INSTALACJE W MŁYNACH

1. Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów
komunalnych:

2. Instalacja do przetwarzania odpadów wielkogabarytowych

3. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

Część mechaniczna:
Przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych
Przetwarzanie odpadów z selektywnej zbiórki
Obróbka wstępna odpadów przeznaczonych do termicznego przekształcania

Część biologiczna:
Przetwarzanie odpadów frakcji (0-80 mm) ulegających biodegradacji
Przetwarzanie odpadów zielonych i innych bioodpadów selektywnie zebranych

AKTUALNOŚCI
Empoliada w Łącku

“Empoliada” – miedzyszkolny konkurs wiedzy o ekologii i gospodarce odpadami w Łącku! Wraz z Urzędem Gminy...

Życzenia świąteczne 2023

Życzenia świąteczne 2023      

I etap Empoliady w Kalwarii

Empoliada – I etap miedzyszkolnego konkursu wiedzy o ekologii i gospodarce odpadami w Kalwarii Zebrzydowskiej za nami!...