ZAPYTANIE OFERTOWE

Administratorem Danych Osobowych (dalej Administrator) jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o. o., z siedzibą os. Rzeka 133; 34-451 Tylmanowa, numer identyfikacji podatkowej NIP: 735-24-97-196, REGON: 492841416, KRS: 0000161307. W jakim celu przetwarzamy dane osobowe: w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz w celu zawarcia i realizacji umowy (www.pukempol.pl/rodo).