ODDZIAŁ WADOWICE

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością - Oddział Wadowice
NASZE INSTALACJE W WADOWICACH
1. Instalacja do mechaniczno- biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów
komunalnych:
Część mechaniczna:
Przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych
Przetwarzanie odpadów z selektywnej zbiórki

Część biologiczna:
Przetwarzanie odpadów frakcji ulegających biodegradacji
2. Instalacja do przetwarzania odpadów wielkogabarytowych
3. Kompostownia odpadów zielonych i innych bioodpadów
4. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne

AKTUALNOŚCI
Mikołajki i rozstrzygnięcie konkursu ekologicznego w Młynach

Mikołajki połączone z ogłoszeniem wyników konkursu EKOświat za 100 lat w Młynach! Działo się, sprawdźcie sami....

Spotkanie z Mikołajem w Klubie Hallerówka w Gorlicach

Święty Mikołaj odwiedził Spółdzielnia Mieszkaniowa “Małopolska” w Gorlicach w Klubie Hallerówka! Cieszymy się, że mogliśmy go...

Gorliczanin brązowym medalistą w podnoszeniu ciężarów w dwuboju olimpijskim na Florydzie!

Wspierany przez nas zawodnik -Anatol Krygowski wywalczył brązowy medal w dwuboju olimpijskim w podnoszeniu ciężarów World...