ODDZIAŁ WADOWICE

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością - Oddział Wadowice
NASZE INSTALACJE W WADOWICACH
1. Instalacja do mechaniczno- biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów
komunalnych:
Część mechaniczna:
Przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych
Przetwarzanie odpadów z selektywnej zbiórki

Część biologiczna:
Przetwarzanie odpadów frakcji ulegających biodegradacji
2. Instalacja do przetwarzania odpadów wielkogabarytowych
3. Kompostownia odpadów zielonych i innych bioodpadów
4. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne

AKTUALNOŚCI
Podziękowania od OSP Tylmanowa

Bezpieczeństwo jest naszym priorytetem!   Cieszymy się, że mogliśmy pomóc 🙂  

Finał Empoliady w Gorlicach

Znamy już “Gorlickiego Mistrza Matematyki klas III” W Miejskim Zespole Szkół nr 3 im. św. Jana...

Finał Empoliady w Gorlicach

Finał Empoliady do ostatniej chwili w napięciu! Gratulujemy MZS nr 1! Finał Empoliady odbył się w...