ODDZIAŁ WADOWICE

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością - Oddział Wadowice
NASZE INSTALACJE W WADOWICACH
1. Instalacja do mechaniczno- biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów
komunalnych:
Część mechaniczna:
Przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych
Przetwarzanie odpadów z selektywnej zbiórki

Część biologiczna:
Przetwarzanie odpadów frakcji ulegających biodegradacji
2. Instalacja do przetwarzania odpadów wielkogabarytowych
3. Kompostownia odpadów zielonych i innych bioodpadów
4. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne

AKTUALNOŚCI
OFERTA PRACY

PRACOWNIK DZIAŁU GOSPODARKI ODPADAMI Forma pracy: Pełny etatUmowa: Umowa o pracę Wynagrodzenie: będzie ustalona płaca zasadnicza...

Empoliada w Łącku

“Empoliada” – miedzyszkolny konkurs wiedzy o ekologii i gospodarce odpadami w Łącku! Wraz z Urzędem Gminy...

Życzenia świąteczne 2023

Życzenia świąteczne 2023