ODDZIAŁ WADOWICE

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością - Oddział Wadowice
NASZE INSTALACJE W WADOWICACH
1. Instalacja do mechaniczno- biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów
komunalnych:
Część mechaniczna:
Przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych
Przetwarzanie odpadów z selektywnej zbiórki

Część biologiczna:
Przetwarzanie odpadów frakcji ulegających biodegradacji
2. Instalacja do przetwarzania odpadów wielkogabarytowych
3. Kompostownia odpadów zielonych i innych bioodpadów
4. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne

AKTUALNOŚCI
Dni Gorlic 2022

Ekologiczne koło fortuny, nagrody, zabawy i animacje – pod tymi hasłami upłynął trzeci dzień Dni Gorlic...

Ziemię gorlicką szanuję, odpady segreguję – konkurs rozstrzygnięty!

Wyniki konkursu ekologicznego ,,Ziemię gorlicką szanuję, odpady segreguję”. Kategoria I (klasy I-III) I miejsce – Lidia...

Dziękujemy za udział w Gorlickich Dniach Ziemi 2022!

Sprzątanie Gorlic w ramach Dni Ziemi za nami! Bardzo dziękujemy, że byliście z nami również w...