+48 18/26-250-15

Aktualności

25 października 2021

KONKURS EKOLOGICZNY (Tylmanowa)

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. serdecznie zaprasza szkoły w Tylmanowej do wzięcia udziału w konkursie: ,, EKOświat za 100 lat''.

czytaj więcej
27 maja 2021

KONKURS EKOLOGICZNY (GMINA ŁĄCKO)

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. oraz Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku pod patronatem Wójta Gminy Łącko serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w konkursie: ,, EKOświat za 100 lat''.

Uwaga: Uległ zmianie termin składania prac konkursowych z 11.06.2021 r. na 16.06.2021 r.

czytaj więcej
23 maja 2016

Otwarcie RIPOK w Raciborzu

Otwarcie RIPOK w Raciborzu na mocy umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym

czytaj więcej
20 sierpnia 2014

Otwarcie RIPOK w Choczni

Otwarcie RIPOK w Choczni na mocy fuzji pomiędzy PK EKO sp. z o.o., a PUK EMPOL sp. z o.o.

czytaj więcej

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL sp. z o.o.
Os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa
NIP: PL 7352497196; REGON: 492841416, KRS: 0000161307
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia XII Wydział Gospodarczy
kapitał zakładowy: 2 700 000,00 zł, wpłacony w całości