+48 (18) 26 250 95

Aktualności

20 sierpnia 2020

OFERTA PRACY

czytaj więcej
20 sierpnia 2020

OFERTA PRACY

czytaj więcej
23 maja 2016

Otwarcie RIPOK w Raciborzu

Otwarcie RIPOK w Raciborzu na mocy umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym

czytaj więcej
20 sierpnia 2014

Otwarcie RIPOK w Choczni

Otwarcie RIPOK w Choczni na mocy fuzji pomiędzy PK EKO sp. z o.o., a PUK EMPOL sp. z o.o.

czytaj więcej

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL sp. z o.o.
Os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa
NIP: PL 7352497196
; REGON: 492841416, KRS: 0000161307
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia XII Wydział Gospodarczy
kapitał zakładowy: 2 700 000,00 zł, wpłacony w całości