WADOWICE

Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO” Sp. z o.o.

INSTALACJE W WADOWICACH

1. INSTALACJA DO MECHANICZNO- BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH:
Część mechaniczna:
Przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych
Przetwarzanie odpadów selektywnie zebranych
Część biologiczna:
Przetwarzanie odpadów ulegających biodegradacji
2. INSTALACJA DO PRZETWARZANIA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH