RACIBÓRZ

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością - Oddział Racibórz

NASZE INSTALACJE W RACIBÓRZ

1. INSTALACJA DO MECHANICZNO- BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH:
Część mechaniczna:
Przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych
Przetwarzanie odpadów selektywnie zebranych


 
Część biologiczna:
Przetwarzanie odpadów frakcji (0-80 mm) ulegających biodegradacji
2. INSTALACJA DO PRZETWARZANIA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH