+48 18/26-250-15

Wadowice


Oddział w Wadowicach powstał po objęciu przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o.o. większościowych udziałów w Przedsiębiorstwie Komunalnym EKO Sp. z o.o. w Choczni.
Dwa lata po nawiązaniu współpracy nasze przedsiębiorstwo zajęło się zbiórką odpadów komunalnych z wyznaczonych rejonów Wadowic i okolic, natomiast Przedsiębiorstwo Komunalne EKO Sp. z o.o. w Choczni ich przetwarzaniem.

Lokalizacja i kontakt:
Zbiórka i Transport Odpadów
Kościuszki 304, 34-123 Chocznia
tel. +48 723 684 644

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL sp. z o.o.
Os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa
NIP: PL 7352497196; REGON: 492841416, KRS: 0000161307
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia XII Wydział Gospodarczy
kapitał zakładowy: 2 700 000,00 zł, wpłacony w całości