+48 18/26-250-15

Racibórz

Instalacja MBP (o statusie RIPOK) w Raciborzu powstała na podstawie umowy z października 2014 o partnerstwie publiczno-prawnym z Miastem Racibórz. Obecnie jest naszą najmłodszą funkcjonującą instalacją.

 

Lokalizacja i Kontakt:
Zakład Zagospodarowania Odpadów – Racibórz
Ul. Rybnicka 125, 47-400 Racibórz
Zbiórka odpadów: tel. +48 887 227 003
Sortownia odpadów: tel. +48 885 227 225

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL sp. z o.o.
Os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa
NIP: PL 7352497196; REGON: 492841416, KRS: 0000161307
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia XII Wydział Gospodarczy
kapitał zakładowy: 2 700 000,00 zł, wpłacony w całości