+48 (18) 26 250 95

Gorlice

Instalacja w Gorlicach została oddana do użytkowania w latach 2009/2010 i zasłynęła z uruchomienia jednej z niewielu w kraju linii produkcji paliwa alternatywnego z palnej frakcji odpadów. Zakład powstał przy udziale funduszy europejskich. Efektywność wydatkowania środków unijnych przyznanych naszej firmie oraz prośrodowiskowy charakter zostały docenione przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości , które zorganizowało 23 września 2011 r. w Krakowie Galę podsumowującą cztery lata wdrażania funduszy europejskich dla przedsiębiorców w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

W kolejnych latach funkcjonowania działalności powstała również sortownia surowców wtórnych.

 

 

Lokalizacja i kontakt: 

  • ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW z linią do produkcji paliwa RDF
    ul. Przemysłowa 7, 38-300 Gorlice

Dyrektor ds zagospodarowania frakcji palnej : Marcin Chrobak   

tel.:  + 48 506 126 836 , 

mail: marcinchrobak@pukempol.pl                                                                               

Kierownik: Damian Przybyło

tel.: + 48 885227220, 

mail: dprzybyło@pukempol.pl

 

  • SORTOWNIA SUROWCÓW WTÓRNYCH 

Kierownik : Marcin Piróg
ul. Chopina 33G, 38-300 Gorlice
tel.: + 48 887227037
mail: mpirog@pukempol.pl

 

  • ZBIÓRKA ODPADÓW, TRANSPORT 

Kierownik: Janusz Chrypliwy
tel.: +48 665 049 662
mail: jchrypliwy@pukempol.pl

 

  • WAGA , PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów)  

tel.: +48 18 35 39 793

mail: waga.gorlice@pukempol.pl

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL sp. z o.o.
Os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa
NIP: PL 7352497196
; REGON: 492841416, KRS: 0000161307
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia XII Wydział Gospodarczy
kapitał zakładowy: 2 700 000,00 zł, wpłacony w całości