+48 (18) 26 250 95

Gorlice

Instalacja w Gorlicach została oddana do uzytkowania w latach 2009/2010 i zasłynęła z uruchomienia jednej z niewielu w kraju linii produkcji paliwa alternatywnego z palnej frakcji odpadów. Zakład powstał przy udziale funduszy europejskich. Efektywność wydatkowania środków unijnych przyznanych naszej firmie oraz prośrodowiskowy charakter zostały docenione przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości , które zorganizowało 23 września 2011 r. w Krakowie Galę podsumowującą cztery lata wdrażania funduszy europejskich dla przedsiębiorców w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

W kolejnych latach funkcjonowania działalności powstała również sortownia surowców wtórnych.

 

 

Lokalizacja i kontakt: 
Zakład Zagospodarowania Odpadów z linią do produkcji paliwa RDF
ul. Przemysłowa 7, 38-300 Gorlice
tel.: + 48 18 35 39 792, + 48 506 126 836
mail: marcinchrobak@pukempol.pl

Sortowania Surowców Wtórnych
ul. Chopina 33G, 38-300 Gorlice
tel.: +48 18 35 39 792
mail: marcinchrobak@pukempol.pl

Zbiórka odpadów
tel.: +48 18 35 39 792, +48 665 049 662
mail: jchrypliwy@pukempol.pl

PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów)
tel.: +48 18 35 39 792

 

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL sp. z o.o.
Os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa
NIP: PL 7352497196
; REGON: 492841416, KRS: 0000161307
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia XII Wydział Gospodarczy
kapitał zakładowy: 2 700 000,00 zł, wpłacony w całości