+48 18/26-250-15

Gorlice

Instalacja w Gorlicach została oddana do użytkowania w latach 2009/2010 i zasłynęła z uruchomienia jednej z niewielu w kraju linii produkcji paliwa alternatywnego z palnej frakcji odpadów. Zakład powstał przy udziale funduszy europejskich. Efektywność wydatkowania środków unijnych przyznanych naszej firmie oraz prośrodowiskowy charakter zostały docenione przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości , które zorganizowało 23 września 2011 r. w Krakowie Galę podsumowującą cztery lata wdrażania funduszy europejskich dla przedsiębiorców w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

W kolejnych latach funkcjonowania działalności powstała również sortownia surowców wtórnych.

 

 

Lokalizacja i kontakt: 

ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW PUK EMPOL SP. Z O.O., ul. Przemysłowa 7, 38-300 Gorlice.

 

  • BIURO OBSŁUGI KLIENTA, PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów)  tel.: +48 18 35 39 793

 

  • ZBIÓRKA ODPADÓW

Kierownik: Janusz Chrypliwy
tel.: +48 665 049 662
mail: jchrypliwy@pukempol.pl

  • KIEROWNIK ZAKŁADU: Damian Przybyło

tel.: + 48 885 227 220

mail: dprzybylo@pukempol.pl

 

  • SORTOWNIA SUROWCÓW WTÓRNYCH 

Kierownik : Marcin Piróg
ul. Chopina 33G, 38-300 Gorlice
tel.: + 48 887 227 037
mail: mpirog@pukempol.pl

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL sp. z o.o.
Os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa
NIP: PL 7352497196; REGON: 492841416, KRS: 0000161307
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia XII Wydział Gospodarczy
kapitał zakładowy: 2 700 000,00 zł, wpłacony w całości