MŁYNY

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością - Oddział Młyny

NASZE INSTALACJE W MŁYNACH

1. INSTALACJA DO MECHANICZNO- BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH:
Część mechaniczna:
Przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych
Przetwarzanie odpadów z selektywnej zbiórki
Obróbka wstępna odpadów przeznaczonych do termicznego przekształcania
Część biologiczna:
Przetwarzanie odpadów frakcji (0-80 mm) ulegających biodegradacji
Przetwarzanie odpadów zielonych i innych bioodpadów selektywnie zebranych
2. INSTALACJA DO PRZETWARZANIA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
3. SKŁADOWISKO ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE