GORLICE

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością - Oddział Gorlice

NASZE INSTALACJE W GORLICACH

1. INSTALACJA DO MECHANICZNO- BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH:
Część mechaniczna:
Przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych
Przetwarzanie odpadów selektywnie zebranych
Część biologiczna:
Przetwarzanie odpadów frakcji (0-80 mm) ulegających biodegradacji
2. INSTALACJA DO PRODUKCJI PALIWA ALTERNATYWNEGO
3. INSTALACJA DO PRZETWARZANIA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
4. INSTALACJA DO SUSZENIA PALIWA ALTERNATYWNEGO