+48 (18) 26 250 95

Wadowice

The Wadowice branch was established after Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o.o. acquired a majority of shares in Przedsiębiorstwo Komunalny EKO Sp. z. o.o. in Chocznia.
After two years of co-operation, our company was involved in the collection of municipal waste from the designated areas of Wadowice and the surrounding area, while Przedsiębiorstwo Komunalne EKO Sp. z o.o. in Chocznia was involved in processing the waste.

 

Location and contact:
Collection and Transport of Waste
Kościuszki Street 304, 34-123 Chocznia
phone: +48 723 684 644

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL sp. z o.o.
Os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa
NIP: PL 7352497196; REGON: 492841416, KRS: 0000161307
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia XII Wydział Gospodarczy
kapitał zakładowy: 2 700 000,00 zł, wpłacony w całości