+48 (18) 26 250 95

Racibórz

The MBP plant (of RIPOK status) in Racibórz was established under the October 2014 agreement on public-private partnership with the Racibórz municipality. Today it is our youngest operating plant.

 

Location and contact: 
The Waste Management Plant – Racibórz
Rybnicka Street 125, 47-400 Racibórz
Waste collection: phone: +48 887 227 003
Waste sorting plant: phone: +48 887 227 037

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL sp. z o.o.
Os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa
NIP: PL 7352497196; REGON: 492841416, KRS: 0000161307
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia XII Wydział Gospodarczy
kapitał zakładowy: 2 700 000,00 zł, wpłacony w całości