PRACOWNIK DZIAŁU GOSPODARKI ODPADAMI


Forma pracy: Pełny etat
Umowa: Umowa o pracę

Wynagrodzenie: będzie ustalona płaca zasadnicza po rozmowie kwalifikacyjnej
Pracodawca: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o. o.
Miejsce pracy: Tylmanowa.

 

Opis oferty pracy:
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o. o. jest wiodącą firmą w branży gospodarki
odpadami w Polsce działającą na terenie województwa małopolskiego, śląskiego oraz podkarpackiego.
Obsługuje kilka tysięcy kontrahentów, którzy są klientami zarówno indywidualnymi,
instytucjonalnymi jak i samorządowymi.


W związku z intensywnym rozwojem Spółki i licznymi zadaniami z zakresu ochrony środowiska
poszukujemy kreatywnej i doświadczonej osoby, której powierzymy pracę w dziale ochrony
środowiska i gospodarki odpadami.

 

Zakres obowiązków:
– przygotowywanie/weryfikacja merytoryczna wniosków o wydanie decyzji i zezwoleń dla
spółki,
– współpraca z podwykonawcami w zakresie niezbędnym do przygotowania kart
informacyjnych przedsięwzięcia, raportów o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsięwzięć, operatów wodnoprawnych,
– współpraca z właściwymi urzędami i instytucjami,
– współpraca z firmami zewnętrznymi działającymi w zakresie aspektów środowiskowych
zakładu,
– nadzór nad posiadanymi przez zakład pozwoleniami/zezwoleniami z zakresu ochrony
środowiska i gospodarki odpadami, monitorowanie konieczności wprowadzania zmian,
– współudział w kontrolach przeprowadzanych przez uprawnione organy w zakresie gospodarki
odpadami i ochrony środowiska,
– opracowywanie projektów pism w sprawach związanych z gospodarką odpadami i ochroną
środowiska,
– monitorowanie zmian przepisów prawa w zakresie gospodarki odpadami, ochrony
środowiska,
– dbałość o prawidłowość obiegu dokumentów związanych z gospodarką odpadami i ochroną
środowiska,
– obsługa bazy danych o odpadach,
– prowadzenie ewidencji odpadów,
– przygotowywanie danych oraz sporządzanie sprawozdań i raportów z zakresu ochrony
środowiska,
– wyliczanie opłat środowiskowych,
– obliczanie i kontrolowanie poziomów odzysku i recyklingu,
– realizacja obowiązków wynikających z przepisów dotyczących gospodarki odpadami.

 

Wymagania:
– wykształcenie średnie lub wyższe kierunkowe w zakresie ochrony środowiska, gospodarki
odpadami lub o pokrewnym profilu,

– doświadczenie w pracy w dziale ochrony środowiska,
– znajomość przepisów z zakresu prawa ochrony środowiska i gospodarki odpadami,
– praktyczna wiedza z zakresu przepisów związanych z ochroną środowiska,
– obsługa komputera z oprogramowaniem biurowym w stopniu biegłym (m.in. obsługa pakietu
MS Office, MS Excel i MS Word),
– samodzielność, systematyczność i dyscyplina w realizowaniu powierzonych zadań,
– komunikatywność i umiejętność współpracy w zespole,
– zdolności organizacyjne i umiejętność pracy pod presją czasu,
– inicjatywa, umiejętność analizy i kreatywnego myślenia w podejmowaniu szybkich decyzji,
– odpowiedzialność, rzetelność, sumienność i zaangażowanie,
– prawo jazdy kat. B.

 

Mile widziane:
– komunikatywna znajomość języka angielskiego lub niemieckiego.

 

Oferujemy:
– ambitną pracę w dynamicznie rozwijającej się Spółce,
– stabilne warunki zatrudnienia -umowa o pracę,
– możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego, rozwoju oraz zdobycia wiedzy w zakresie
praktycznego wykorzystania przepisów ochrony środowiska,
– możliwość realizacji zadań o dużym stopniu samodzielności.
– pracę w dobrej atmosferze, w młodym i dynamicznym zespole.

 

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV na adres e-mail: abrzeznia@pukempol.pl,
kontakt pod numerem telefonu 885 227 229. Dokumenty można również dostarczyć do siedziby przedsiębiorstwa: Os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa.

 

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.