Kolejne szkolenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach na terenie zakładu ZZO w Gorlicach!


Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach, w ramach doskonalenia zawodowego Strażaków Państwowej Straży Pożarnej zorganizowała 3 – dniowe (19-21.09) ćwiczenia na terenie ZZO Gorlice. W ćwiczeniach tych udział wzięli: kierownictwo zakładu, strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Golicach oraz druhowie z Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu gorlickiego.