„Ekologię respektuję, odpady segreguję” – to hasło konkursu ekologicznego organizowanego wspólnie z Urzędem Gminy Ochotnica!


Konkurs ma na celu propagowanie wiedzy z zakresu ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności przeciwdziałania zanieczyszczaniu ziemi przez selektywną zbiórkę odpadów komunalnych. Inicjatywa ma również stymulować jednostki do podejmowania działań proekologicznych, rozwijając tym samym ich wiedzę z tego zakresu.

 

Konkurs skierowany jest do uczniów szkól w Gminie Ochotnica.

 
Regulamin konkursu: