Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach wspólnie z pracownikami naszego Oddziału w Gorlicach przeprowadziła ćwiczenia z zakresu postępowania na wypadek pożaru!


Celem ćwiczeń było utrwalenie umiejętności sprawnego posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym (gaśnice, hydranty wewnętrzne, armatura wodna) znajdującym się na terenie zakładu i użycia go w przypadku wystąpienia pożaru. Jak również wdrożenie procedur postępowania na wypadek pożaru.