Szkolimy się, nieustannie dbamy o bezpieczeństwo naszych zakładów!

 

Pracownicy naszego oddziału w Tylmanowej również przeszli kolejne ćwiczenia z zakresu postępowania na wypadek pożaru.


Celem ćwiczeń było utrwalenie umiejętności sprawnego posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym (gaśnice, hydranty wewnętrzne, armatura wodna) znajdującym się na terenie zakładu i użycia go w przypadku wystąpienia pożaru. Jak również wdrożenie procedur postępowania na wypadek pożaru.