“Górskie Tuptusie” na koronnym szczycie!


Wyprawa na Lubomir, czyli najwyższy szczyt Beskidu Makowskiego to dotychczas najdłuższa i “najwyższa” wędrówka górska najmłodszych z Placówki Wsparcia Dziennego TPD w Gorlicach. Bardzo cieszymy się, że mogliśmy wesprzeć ich kolejny mały sukces.