„Ziemię gorlicką szanuję, odpady segreguję” – to hasło naszego nowego konkursu ekologicznego we współpracy z MZS nr 3 im. św. Jana Kantego w Gorlicach!


Konkurs ma na celu propagowanie wiedzy z zakresu ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności przeciwdziałania zanieczyszczaniu ziemi przez selektywną zbiórkę odpadów komunalnych. Inicjatywa ma również stymulować jednostki do podejmowania działań proekologicznych, rozwijając tym samym ich wiedzę z tego zakresu.

Konkurs skierowany jest do uczniów MZS nr 3 im. św. Jana Kantego w Gorlicach

Regulamin konkursu: Konkurs ekologiczny