OUR BLOG

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE Na podstawie art. 218 ust. 2) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2022 poz. 2556 t.j. ze zm.), w związku z art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2023 poz. 1094 t.j. ze zm.), podaję do publicznej wiadomości:  Na wniosek Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „EMPOL” Sp. z o.o., 34-451 Tylmanowa, os. Rzeka 133,

I etap Empoliady w Kalwarii

Empoliada – I etap miedzyszkolnego konkursu wiedzy o ekologii i gospodarce odpadami w Kalwarii Zebrzydowskiej za nami! Uczniowie 4 lokalnych szkół przystąpili do testu pisemnego. W finale, w najbliższy czwartek widzimy się z reprezentacją Szkoły Podstawowej w Zebrzydowicach oraz ZSP Zarzyce Wielkie. Gratulujemy!      

Empoliada w Korczowej

“Empoliada” – miedzyszkolny konkurs wiedzy o ekologii i gospodarce odpadami w Korczowej! Wraz z Sołtysem Korczowej oraz Szkołą Podstawową w Korczowej serdecznie zapraszamy 3-osobowe drużyny do wzięcia udział u w Empoliadzie – konkursie wiedzy o ekologii i gospodarce odpadami.    Konkurs adresowany jest do uczniów klas 4-8 Szkoły Podstawowej w Korczowej. Dokumenty i szczegóły konkursu: REGULAMIN + DOKUMENTY        

OFERTA PRACY

PRACOWNIK DZIAŁU GOSPODARKI ODPADAMI Forma pracy: Pełny etatUmowa: Umowa o pracę Wynagrodzenie: będzie ustalona płaca zasadnicza po rozmowie kwalifikacyjnejPracodawca: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o. o.Miejsce pracy: Tylmanowa.   Zakres obowiązków:– przygotowywanie/weryfikacja merytoryczna wniosków o wydanie decyzji i zezwoleń dlaspółki,– współpraca z podwykonawcami w zakresie niezbędnym do przygotowania kartinformacyjnych przedsięwzięcia, raportów o środowiskowych uwarunkowaniach realizacjiprzedsięwzięć, operatów wodnoprawnych,– współpraca z właściwymi urzędami i instytucjami,– współpraca z firmami zewnętrznymi działającymi w zakresie aspektów środowiskowychzakładu,– nadzór nad posiadanymi przez zakład pozwoleniami/zezwoleniami z zakresu ochronyśrodowiska

Empoliada w Kalwarii Zebrzydowskiej

“Empoliada” – miedzyszkolny konkurs wiedzy o ekologii i gospodarce odpadami w Kalwarii Zebrzydowskiej! Wraz z Urzędem Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej serdecznie zapraszamy lokalne szkoły do wzięcia udział u w Empoliadzie – konkursie wiedzy o ekologii i gospodarce odpadami.    Konkurs adresowany jest do uczniów klas 4-8 Szkół Podstawowych Gminy Kalwaria Zebrzydowska. Dokumenty i szczegóły konkursu: REGULAMIN + DOKUMENTY        

I Zlot Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Powiatu Gorlickiego

Na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Parku Miejskiego w Gorlicach zorganizowano I Zlot Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Powiatu Gorlickiego! Na uczestników zlotu czekało 15 konkurencji – zmagali się z takimi zadaniami jak np. tor przeszkód i strącanie butelek wodą z wiader, jednoręczne taczki do przewożenia wody, przenoszenie wody na noszach, pięcioosobowe narty, bieg drużynowy z wodą w pasach, łapanie wody do wiader z działka wodnego, transport wody za pomocą gąbek czy tzw. zabawa w małego hydraulika. Nie zabrakło tam i nas,