+48 18/26-250-15

O firmie

NAZWA FIRMY:
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

WŁADZE SPÓŁKI:
Marcin Maurer – Prezes Zarządu
Katarzyna Maurer – Członek Zarządu

KRÓTKA HISTORIA FIRMY :
– 6 lipca 1990 roku powstanie Firmy Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL
– 30 grudnia 2002 roku przekształcenie PrzedsiębiorstwaUsług Komunalnych „EMPOL” w Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL” Sp. z o.o.
– 2007/2008 Budowa i uruchomienie pierwszej instalacji do sortowania odpadów w Tylmanowej
– 2009/2010 uruchomienie pierwszej instalacji produkcji paliwa alternatywnego z frakcji palnej odpadów w Gorlicach
– 23 września 2011 rok nagroda „Przedsiębiorczy Europrojekt ” w kategorii PROJEKT PROŚRODOWISKOWY przyznana przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
-2011/2012 budowa Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) Młyny województwo podkarpackie
– Czerwiec 2013 rok objęcie większościowych udziałów w Przedsiębiorstwie Komunalnym EKO Sp. z o.o. w Choczni
– 30 października 2014 umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym z Miastem Racibórz – budowa RIPOK Racibórz

POZOSTAŁE INFORMACJE O FIRMIE:
Przedsiębiorstwo aktualnie obsługuje ponad 3 tys. odbiorców którzy są klientami zarówno indywidualnymi jak i instytucjonalnymi. Osiągnięcie i utrzymanie współpracy z odbiorcami usług jest ciągłym wyzwaniem, lecz konsekwencja i upór w działaniu determinują nas do poszerzania obszarów swojej działalności. Spółka ciągle się rozwija, aby zapewniać klientom wysoką jakość usług oraz dbać o środowisko naturalne dlatego też spełniamy wymagania środowiskowe i jakościowe co potwierdza posiadany certyfikat ISO 14001 i ISO 9001.

Zaplecze techniczno-technologiczne przedsiębiorstwa:
– 3 Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne                                                
– 5 Instalacji MBP o statusie RIPOK (mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów)
– 2 Instalacje przetwarzania odpadów zielonych selektywnie zebranych     
– 8 Innych Instalacji (odpady selektywnie zebrane, wytwórnie RDF, itp.)

KONTAKT:
34-451 Tylmanowa, Os. Rzeka 133
tel. 18 26 250 95
fax: 18 26 253 53
pukempol@pukempol.pl
www.pukempol.pl

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL sp. z o.o.
Os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa
NIP: PL 7352497196; REGON: 492841416, KRS: 0000161307
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia XII Wydział Gospodarczy
kapitał zakładowy: 2 700 000,00 zł, wpłacony w całości