+48 18/26-250-15

WYNIKI KONKURSU EKOLOGICZNY (GMINA ŁĄCKO)

22 czerwca 2021

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. oraz Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku pod patronatem Wójta Gminy Łącko serdecznie dziękuje za wszystkie nadesłane prace – otrzymaliśmy ich aż 227! 17 czerwca, po długich obradach wybraliśmy 3 zwycięskie prace w każdej kategorii wiekowej.

Termin wręczenia nagród zostanie wkrótce ogłoszony! Wyniki:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL sp. z o.o.
Os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa
NIP: PL 7352497196; REGON: 492841416, KRS: 0000161307
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia XII Wydział Gospodarczy
kapitał zakładowy: 2 700 000,00 zł, wpłacony w całości