+48 (18) 26 250 95

EMPOL wsparł III RAFAKO Półmaraton Racibórz

28 sierpnia 2017

Nasze przedsiębiorstwo trzeci raz wsparło RAFAKO Półmaraton Racibórz. W pierwszych dwóch edycjach poprzez zakup pakietu startowego z numerem jeden, z którego pieniądze przeznaczono na cele charytatywne, a dokładniej: leczenie i rehabilitację niepełnosprawnych: Magdy, Wiktorii i Jurka. W tym roku współfinansowaliśmy główną nagrodę – Toyotę Aygo, która została rozlosowana pośród uczestników, którzy pomyślnie ukończyli bieg. Samochód w rezultacie trafił w ręce Mateusza Wolnika z Lysek, który tego dnia zdobył Grand Prix Raciborza a do mety dotarł jako pierwszy wśród Polaków.

Zapraszamy do pobrania całej informacji prasowej: link

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL sp. z o.o.
Os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa
NIP: PL 7352497196
; REGON: 492841416, KRS: 0000161307
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia XII Wydział Gospodarczy
kapitał zakładowy: 2 700 000,00 zł, wpłacony w całości