+48 (18) 26 250 95

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY: OD 1 STYCZNIA 2020 R. ZMIANY!

25 listopada 2019

Informujemy, że 24 stycznia 2018 r. uruchomiony został przez Ministerstwo Środowiska, a prowadzony przez marszałków województw, ELEKTRONICZNY REJESTR PODMIOTÓW WPROWADZAJĄCYCH PRODUKTY, PRODUKTY W OPAKOWANIACH I GOSPODARUJĄCYCH ODPADAMI – BDO (BAZA DANYCH O ODPADACH), o którym mowa w ustawie
o odpadach.

Obowiązkiem  wpisu do  Rejestru-BDO objęte są nie tylko podmioty, które wytwarzają odpady oraz prowadzą ewidencję tych odpadów, ale również wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań. W niektórych przypadkach może to dotyczyć nawet jednoosobowych działalności gospodarczych.

Poniżej przedstawiamy listę PRZYKŁADOWYCH podmiotów, które w wyniku prowadzenia swojej działalności są zobowiązane do uzyskania wpisu do Rejestru-BDO:
* sklepy spożywcze,
* sklepy wielkopowierzchniowe,
* firmy budowlane, remontowe,
* gabinety lekarskie,
* gabinety stomatologiczne,
* gabinety kosmetyczne,
* zakłady fryzjerskie,
* producenci baterii i akumulatorów,
* producenci pojazdów,
* producenci opakowań,
* producenci sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
* importerzy wprowadzający produkty w opakowaniach,
* rolnicy powyżej 75 ha ziemi,
* warsztaty samochodowe,
* warsztaty rzemieślnicze,
* zakłady produkcyjne,
* prowadzący profesjonalną działalność w zakresie transportu odpadów.

Podmioty zobowiązane do uzyskania numeru rejestrowego, które nie będą go posiadały mogą liczyć się z poważnymi ograniczeniami w funkcjonowaniu, ponieważ od 1 stycznia 2020 roku, jeżeli podmiot wytworzy odpady i nie będzie zarejestrowany, nie będzie mógł przekazać tych odpadów np. odbierającemu. Nie będzie miał również możliwości wystawienia elektronicznej karty przekazania odpadów a papierowa karta, która funkcjonuje obecnie nie będzie już dostępna.

Firma transportująca nie będzie mogła w związku z tym odebrać od podmiotu odpadów. Dlatego ważne jest aby zarejestrować się do końca 2019 roku.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Środowiska (link poniżej)
https://bdo.mos.gov.pl/

BDO | Baza danych odpadowych

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy wraz z Ministerstwem Środowiska obecnie przeprowadza cykl bezpłatnych szkoleń we wszystkich miastach wojewódzkich, na których do końca 2019 r. zostanie przeszkolonych prawie 9 000 uczestników.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL sp. z o.o.
Os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa
NIP: PL 7352497196
; REGON: 492841416, KRS: 0000161307
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia XII Wydział Gospodarczy
kapitał zakładowy: 2 700 000,00 zł, wpłacony w całości