+48 18/26-250-15

Technologie

Działalność spółki koncentruje się przede wszystkim na wdrażaniu i rozwijaniu nowoczesnych technologii
związanych z unieszkodliwianiem odpadów.
Spółka posiada wieloletnie doświadczenie w takich dziedzinach gospodarki odpadami jak: zbiórka i transport, przetwarzanie, składowanie i inne technologie.

Poniżej przedstawiamy nasze zaplecze techniczne i technologiczne, poczynając od środków transportu, poprzez metody przetwarzania odpadów aż po ich unieszkodliwianie.

ZBIÓRKA I TRANSPORT ODPADÓW

PRZETWARZANIE I SKŁADOWANIE ODPADÓW

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL sp. z o.o.
Os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa
NIP: PL 7352497196; REGON: 492841416, KRS: 0000161307
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia XII Wydział Gospodarczy
kapitał zakładowy: 2 700 000,00 zł, wpłacony w całości