+48 18/26-250-15

Otwarcie RIPOK w Raciborzu

23 maja 2016

Po długich zmaganiach z konkurencyjnymi ofertami, a następnie stresującej walce z czasem 20 maja 2016 roku oficjalnie została otwarta RIPOK w Raciborzu.
Inwestycja została wykonana w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Ideą porozumienia jest zapewnienie przez miasto odbiór 20 tysięcy ton odpadów rocznie przez 20 lat.
Z uwagi na fakt, że te ilości to jedynie część możliwości jakie będzie wykorzystywać Instalacja, inwestycją zainteresowane są też inne gminy z regionu. Po 20 latach RIPOK stanie się własnością miasta.

Głównymi korzyściami wynikającymi z otwarcia RIPOK jest:
-stabilność wysokości opłat za wywóz odpadów
-powstanie kilkudziesięciu nowych miejsc pracy.

Prezydent Mirosław Lenk podczas swojej wypowiedzi poparł zawarcie porozumienia wyrażając tym samym swoją aprobatę naszej współpracy przy jednoczesnej trosce o swoje miasto i jego mieszkańców: „Jestem przekonany, że formuła, która wiąże nas na 20 lat będzie dla wszystkich opłacalna – zarówno dla biznesu, jak i dla społeczeństwa miasta Raciborza”.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL sp. z o.o.
Os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa
NIP: PL 7352497196; REGON: 492841416, KRS: 0000161307
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia XII Wydział Gospodarczy
kapitał zakładowy: 2 700 000,00 zł, wpłacony w całości