+48 (18) 26 250 95

Otwarcie RIPOK w Choczni

20 sierpnia 2014

Dnia 18 sierpnia 2014 r. została uroczyście uruchomiona Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych.
Jest to pierwsza i jedyna w powiecie wadowickim linia mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, która spełnia najwyższe europejskie standardy.
Inwestycja została zrealizowana dzięki pozyskaniu przez Gminę Wadowice inwestora strategicznego – renomowanej firmy Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych EMPOL sp. z o.o.
Dzięki fuzji obu firm powstał silny podmiot gospodarczy, który przyczyni się do wzrostu gospodarczego regionu, a co za tym idzie powstania nowych miejsc pracy.
Podczas otwarcia RIPOK przybliżono historię Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO oraz poruszono temat konieczności przeprowadzenia w nim zmian, które sprawią, że posiadać będzie jedną z najnowocześniejszych tego typu instalacji w Polsce.

 

 

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL sp. z o.o.
Os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa
NIP: PL 7352497196
; REGON: 492841416, KRS: 0000161307
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia XII Wydział Gospodarczy
kapitał zakładowy: 2 700 000,00 zł, wpłacony w całości