+48 18/26-250-15

OSIĄGNIĘCIA

Certyfikat „Projekt Prośrodowiskowy”
Wyróznienie za wdrożenie projektu europejskiego
w kategorii projekt prośrodowiskowy

Wyróżnienie za działania społeczne
Wyróżnienie za działania społeczne realizowane w ramach MPRO 2007-2013
udzielone przez Samorząd Województwa Małopolskiego

 

Statuetaka „Projekt Prośrodowiskowy”
Wyróżnienie za wdrożenie projektu europejskiego
w kategorii projekt prośrodowiskowy

 

Podziękowania za współpracę
Podziękowania za współpracę w ramach jubileuszu
jednego z naszych kontrahentów

Certyfikat ISO
Certyfikat ISO dla normy środowiskowej i jakościowej

Wyróżnienie – Gazele Biznesu 2016
Wyróżnienie w 17tej edycji w rankingu najbardziej dynamicznych
małych i średnich firm

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL sp. z o.o.
Os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa
NIP: PL 7352497196; REGON: 492841416, KRS: 0000161307
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia XII Wydział Gospodarczy
kapitał zakładowy: 2 700 000,00 zł, wpłacony w całości