+48 18/26-250-15

OGŁOSZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

17 grudnia 2020

Link do ogłoszenia:

Ogłoszenie Marszałka Województwa Podkarpackiego

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL sp. z o.o.
Os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa
NIP: PL 7352497196; REGON: 492841416, KRS: 0000161307
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia XII Wydział Gospodarczy
kapitał zakładowy: 2 700 000,00 zł, wpłacony w całości