+48 18/26-250-15

Tylmanowa

 

Tylmanowa to miejsce, w którym znajduje się serce firmy – siedziba Zarządu. To właśnie tutaj zaczęła się historia Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o.o.. 

 

Lokalizacja i kontakt:
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o.o.
Os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa
tel. +48 18 26 250 95
fax. +48 18 26 253 53

 

W Tylmanowej oprócz siedziby spółki, w niedalekim sąsiedztwie znajduje się Sortownia Odpadów Komunalnych, która powstała jako jedna z pierwszych większych inwestycji przedsiębiorstwa w latach 2007/2008 i zyskała miano Regionalnej Instalacji dla regionu województwa małopolskiego.

Lokalizacja i kontakt:
Zakład Zagospodarowania Odpadów:

Os. Rzeka 419, 34-451 Tylmanowa
tel. +48 509 959 255

 

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL sp. z o.o.
Os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa
NIP: PL 7352497196; REGON: 492841416, KRS: 0000161307
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia XII Wydział Gospodarczy
kapitał zakładowy: 2 700 000,00 zł, wpłacony w całości