+48 (18) 26 250 95

Młyny

 

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Młynach (województwo podkarpackie) powstał w latach 2011/2012, w skład którego wchodzą:

1. Instalacja MBP
2. Instalacja Zagospodarowania Odpadów Zielonych
3. Instalacja Produkcji Paliwa RDF
4. Składowisko odpadów 

 

 

 

Lokalizacja i kontakt
Zakład Zagospodarowania Odpadów i Zbiórka Odpadów Komunalnych
Młyny 111, 37-552 Młyny
tel. +48 785 888 111

 

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL sp. z o.o.
Os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa
NIP: PL 7352497196; REGON: 492841416, KRS: 0000161307
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia XII Wydział Gospodarczy
kapitał zakładowy: 2 700 000,00 zł, wpłacony w całości