+48 18/26-250-15

KONKURS EKOLOGICZNY „NIE WYRZUCAJ – WYKORZYSTAJ”

18 października 2019

Po raz kolejny Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL” Sp. z o.o. oraz Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku pod patronatem Wójta Gminy Łącko zorganizowali międzyszkolny konkurs związany z tematyką segregacji odpadów pn. „ Nie wyrzucaj – wykorzystaj”  – Zrób coś nowego ze starego – EKO- przedmiot.

Celem konkursu było m.in. rozwijanie świadomości ekologicznej dzieci ze szczególnym uwzględnieniem tematyki dotyczącej ponownego wykorzystania odpadów surowcowych, podejmowania działań dążących do ochrony środowiska naturalnego  poprzez minimalizowanie ilości odpadów jakie powstają w gospodarstwach domowych.

Przedmiotem prac było przygotowanie dowolną techniką przedmiotu codziennego użytku jedynie z odpadów (surowców wtórnych) które podlegają selektywnej zbiórce (torebek foliowych, puszek, butelek plastikowych, makulatury, zakrętek, kapsli itp.)

Rozdanie nagród nastąpiło 15 października 2019 roku  w Urzędzie Gminy Łącko.

Członkowie komisji jednogłośnie stwierdzili, że wszystkie prace były na bardzo wysokim poziomie, zachwycały kolorystyką, różnorodnością technik i pomysłowością. Komisja konkursowa oceniała zgodność pracy z tematem konkursu, pomysł, samodzielność wykonania pracy oraz estetykę.

Lista zwycięzców konkursu:

W kategorii I (klasy I-III)

I miejsce – Michał Kudrawczuk – SP Obidza
II miejsce – Karol Twardowski – SP Łącko
III miejsce – Michał Turek – SP Zagorzyn

Wyróżnienie – Tymoteusz Pelc – SP Zagorzyn
Wyróżnienie – Ilona Gucwa – SP Kicznia
Wyróżnienie – Izabela Baziak – SP Zarzecze
Wyróżnienie – Joanna Gromala – SP Zarzecze
Wyróżnienie – Igor Turek – SP Zagorzyn
Wyróżnienie – Emilia Kurnyta – SP Zagorzyn
Wyróżnienie – Wiktoria Klag – SP Zarzecze
Wyróżnienie – Adrian Gucwa – SP Zagorzyn
Wyróżnienie – Bartłomiej Gomółka – SP Obidza 

W kategorii II (klasy IV-VI)

I miejsce – Agnieszka Hamiga – SP Zabrzeż
II miejsce – Izabela Gucwa – SP Kicznia
III miejsce – Dawid Garncarczyk – SP Jazowsko

Wyróżnienie –Weronika Kowalczyk – SP Zagorzyn
Wyróżnienie – Dominika Latasiewicz – SP Jazowsko


W kategorii III (klasy VII-VIII)

I miejsce – Martyna Słabszewska – SP Zabrzeż
II miejsce – Arkadiusz Hamiga – SP Zabrzeż
III miejsce – Alicja Rams – SP Zarzecze

Laureaci konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe. Wszystkim uczniom składamy serdeczne gratulacje i podziękowania za udział w konkursie.

Konkurs poprzedzony był prelekcjami przeprowadzonymi wśród uczniów 11 szkól znajdujących się w Gminie Łącko które miały na celu przybliżenie dzieciom i młodzieży tematyki segregacji odpadów oraz uświadomienie iż wyselekcjonowane odpady stanowią wartościowe surowce, które po przetworzeniu zyskują drugie życie w takiej lub innej postaci, dzięki czemu oszczędzamy surowce naturalne, energię oraz zmniejszamy ilość odpadów.

   

   

 

 

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL sp. z o.o.
Os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa
NIP: PL 7352497196; REGON: 492841416, KRS: 0000161307
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia XII Wydział Gospodarczy
kapitał zakładowy: 2 700 000,00 zł, wpłacony w całości