+48 (18) 26 250 95

Technologies

The company’s focus is primarily on the implementation and development of modern waste-related technologies.

The company has many years of experience in various areas of waste management such as collection and transport, processing, storage and other technologies.
Below we present our technical and technological background, from means of transportation means through waste treatment methods to disposal.

COLLECTION AND TRANSPORTATION OF WASTE

WASTE PROCESSING AND STORAGE

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL sp. z o.o.
Os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa
NIP: PL 7352497196; REGON: 492841416, KRS: 0000161307
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia XII Wydział Gospodarczy
kapitał zakładowy: 2 700 000,00 zł, wpłacony w całości