+48 (18) 26 250 95

Aktualności

20 August 2020

OFERTA PRACY

czytaj więcej
28 August 2017

EMPOL wsparł III RAFAKO Półmaraton Racibórz EN

Nasze przedsiębiorstwo trzeci raz wsparło RAFAKO Półmaraton Racibórz.

czytaj więcej
23 May 2016

Otwarcie RIPOK w Raciborzu

Otwarcie RIPOK w Raciborzu na mocy umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym

czytaj więcej
20 August 2014

Otwarcie RIPOK w Choczni

Otwarcie RIPOK w Choczni na mocy fuzji pomiędzy PK EKO sp. z o.o., a PUK EMPOL sp. z o.o.

czytaj więcej

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL sp. z o.o.
Os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa
NIP: PL 7352497196
; REGON: 492841416, KRS: 0000161307
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia XII Wydział Gospodarczy
kapitał zakładowy: 2 700 000,00 zł, wpłacony w całości