+48 (18) 26 250 95

Tylmanowa

 

Tylmanowa is where the heart of the company – the company headquarters – is located. This is where Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o.o. began.

 

Location and contact:
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o.o.
Rzeka Street 133, 34-451 Tylmanowa
phone: +48 18 26 250 95
fax: +48 18 26 253 53

 

The company’s headquarters are located in Tylmanowa in southern Poland. One of the company’s first major investments was a nearby municipal waste sorting facility, which was established in 2007/2008 and was later upgraded to become a facility that serves the Małopolska region.

Location and contact:
The Waste Management Plant

Rzeka Street 419, 34-451 Tylmanowa
phone: +48 509 959 255

 

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL sp. z o.o.
Os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa
NIP: PL 7352497196; REGON: 492841416, KRS: 0000161307
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia XII Wydział Gospodarczy
kapitał zakładowy: 2 700 000,00 zł, wpłacony w całości