+48 (18) 26 250 95

Młyny

 

The Waste Management Plant in Młynach (Subcarpathian region) was established in 2011/2012. It comprises:

1. The MBP plant
2. Green Waste Management plant
3. RDF Fuel Production Plant
4. Landfill site

 

 

 

Location and contact
The Waste Management Plant and  Collection of Municipal Waste
Młyny Street 111, 37-552 Młyny
phone: +48 785 888 111

 

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL sp. z o.o.
Os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa
NIP: PL 7352497196; REGON: 492841416, KRS: 0000161307
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia XII Wydział Gospodarczy
kapitał zakładowy: 2 700 000,00 zł, wpłacony w całości