+48 (18) 26 250 95

ACHIEVEMENTS

“Environmental Project” Certificate
Awarded with distinction for the implementation of European projects
in the category of pro-environmental projects

Awarded with Distinction for Social Activities
Awarded with distinction for social activities implemented under MPRO 2007-2013
granted by the Ma
łopolska Regional Government

 

“Pro-environmental Project” Statuette
Distinction for implementing European projects

in the category of pro-environmental projects

 

Thanks for cooperation
Thanks for cooperation from one of our contractors

 

ISO certificate
ISO certificate for environmental and quality standards

 

Distinction – Business Gazelles 2016
Honourable mention in the 17th edition of the most dynamic ranking
of small and medium businesses

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL sp. z o.o.
Os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa
NIP: PL 7352497196; REGON: 492841416, KRS: 0000161307
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia XII Wydział Gospodarczy
kapitał zakładowy: 2 700 000,00 zł, wpłacony w całości