+48 18/26-250-15

Zmiana terminu konkursu ekologicznego EKO-akcja segregacja!

12 marca 2020

AKTUALIZACJA 13-05-2020:
W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r.  w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 410) Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych  EMPOL Sp z o.o oraz Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku pod patronatem Wójta Gminy Łącko informują, iż ostateczny termin składania prac konkursowych pn.: „EKO – akcja segregacja!” zostaje  przeniesiony na 30 września 2020. Jeszcze raz serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie, jak co roku na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych  EMPOL Sp z o.o oraz Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku pod patronatem Wójta Gminy Łącko po raz kolejny serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w konkursie ekologicznym pn.: „EKO – akcja segregacja!”.

Celem konkursu prowadzonego w placówkach oświatowych na terenie Gminy Łącko jest zwiększenie wiedzy dzieci na temat zasad prawidłowej segregacji odpadów oraz korzyści płynących z ich segregacji dla środowiska naturalnego. Cel konkursu to również zachęcenie uczniów i ich opiekunów do aktywnego wspierania działań związanych z ochroną środowiska, integracja dzieci działających na rzecz ochrony środowiska oraz rozwinięcie umiejętności plastycznych wśród dzieci biorących udział w konkursie.

W konkursie mogą brać udział uczniowie z 11 placówek oświatowych na terenie Gminy Łącko w trzech grupach wiekowych:

    • Grupa I – uczniowie klas I – III Szkoły Podstawowej
    • Grupa II – uczniowie klas IV -V Szkoły Podstawowej
    • Grupa III – uczniowie klas VI – VIII Szkoły Podstawowej

Konkurs plastyczny polega na wykonaniu plakatu przedstawiającego zasady prawidłowej segregacji odpadów i korzyści z tego płynące. Technika wykonania i rozmiar pracy dowolny

 

Termin składania prac do 29 maja 2020 roku

 

Regulamin konkursu: link

Wytyczne RODO + oświadczenie: link

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL sp. z o.o.
Os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa
NIP: PL 7352497196; REGON: 492841416, KRS: 0000161307
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia XII Wydział Gospodarczy
kapitał zakładowy: 2 700 000,00 zł, wpłacony w całości